Ni hittar BALSAM (BehandlingsAssistentLinjer i SAMverkan) på följande sida – http://socialpedagog.nu/ 

Utbildningen riktar sig mot det socialpedagogiska området och därför byter nu flera utbildningsanordnare namn på sin behandlinsgpedagogutbildning till socailpedagogisk utbildning.